Algemene Voorwaarden Bodart & Co


Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Bodart & Co, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

1. Wie zijn wij?
2. Toepasselijkheid en voorwaarden
3. Ons aanbod en jouw bestelling
4. Herroepingsrecht
5. Prijs
6. Betaling
7. Conformiteit en garantie
8. Levering en uitvoering
9. Recupel en Bebat
10. Overmacht
11. Intellectuele eigendom
12. Klachtenregeling en geschillen

1. Wie zijn wij?

De webshop www.bodartenco.be is een initiatief van:

BODART & CO BV (Hierna “Bodart & Co” genoemd)
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk, België
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0412.742.225
Bankrekeningnummer BE89 0018 1021 2885

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via:
Email: info@bodartservicehouse.be
Tel.: +32 (0) 3 260 67 67

Wij vragen je om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

2. Toepasselijkheid en voorwaarden 

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt). Dit wordt dan duidelijk vermeld. 

2. Wij leveren enkel in België, Nederland & Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. 

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 ben, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

4. Je kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Je kan deze steeds terugvinden op onze website. 
Als je online bestelt bezorgen we je bovendien samen met de orderbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden.

5. Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen.

3. Ons aanbod en jouw bestelling

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in dat aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.

3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien vul je je contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering bij het opgegeven adres of afhalen bij Bodart & Co. Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift: 'Betaal nu'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je bestelling definitief. 

4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Herroepingsrecht

1. Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf). 

2. Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend). Als de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen je hiervoor geen kosten worden aangerekend.

3. Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier. Graag laten weten via mail naar info@bodartservicehouse.be dat je de goederen terugstuurt en waarom je ze wenst te retourneren (gebreken, niet volgens verwachting,...).

4. We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering.
De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald. 

5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies.
Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling. Dit is exceptioneel belangrijk voor de CLARIS filters van JURA. Deze moeten ongebruikt geretourneerd worden.

6. Er vallen voor Bodart & Co geen goederen of diensten buiten het herroepingsrecht.

7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@bodartservicehouse.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

Dit formulier enkel invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen. 

Noteer hier de goederen (naam + eventueel omschrijving of artikelcode).
Splits e-mailadressen met een komma.


5. Prijs 

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

3. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je bestelling definitief plaatst. Voor bestellingen boven de € 50,00 rekenen wij geen verzendingskosten aan. Wanneer je bestelling onder € 50,00 ligt, bedraagt de standaard leverkost € 7,90. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

6. Betaling

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. We aanvaarden Bancontact, krediet- en debetkaarten, betalingen via KBC Payment Button of Belfius Direct Net. 

3. Om een veilige online betaling en veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

7. Conformiteit en garantie

1.  Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb
 je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de garantieperiode (2 jaar na de levering) wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

2.  Mocht het geleverde goed toch niet conform je bestelling zijn, dan heb je als consument recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Dit betekent dat als je binnen twee jaar na de levering van het goed een verborgen gebrek of defect ontdekt, je dit kosteloos door ons kan laten herstellen of vervangen.

3. Onze bamix keukenapparaten (met snoer) hebben een levenslange garantie op de motor. Ontdek alle info & voorwaarden hier: https://bamix.be/service/garanties/

8. Levering en uitvoering

1.  Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je hebt aangegeven bij je bestelling.

2. Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn in principe 2 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, zal de leveringstermijn eerder +/- 2 weken zijn. Dan nemen we zeker contact met u op. Wij informeren je ook over de leveringstermijn in de orderbevestiging.

3. Leveringen gebeuren enkel op werkdagen.

4. Leveringen gebeuren voornamelijk via bpost, GLS of Dynalogic. Je levervoorkeuren kan je aanpassen bij de transporteur.

5.  Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.
Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

6.  Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden (zie artikel 4), ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7. Zichtbare gebreken moet je zo snel mogelijk en zeker binnen de 8 dagen na levering melden met bijgevoegd foto's van de verpakking en beschadigde of niet conforme goederen. 
Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld (zichtbare gebreken).

8.   We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

9. Recupel en Bebat 

1.  Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij (en onze partners) zorgen ervoor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.

2.  Wij benadrukken dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen die verouderd, kapot of op het einde van hun levensduur zijn, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van de gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.
Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te geven bij een geschikt inzamelpunt of aan de leverancier.

10. Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan jou. 

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

11. Intellectuele eigendom

1.  Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12. Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@bodartservicehouse.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

2.  Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

3.  Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl​

4.  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

5. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst (zie artikel 12.1), dan kan je terecht bij Becom. Als je klacht wordt aanvaard door Becom zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen ons en jou als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/​ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Becom meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.