Privacy Policy


Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bodart en Co, K.B.O.-nummer 0412.742.225 (hierna: Bodart & Co).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.bodartenco.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1. Bodart & Co verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

- Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website (oa. surfgedrag, hoe je op onze site terecht kwam);

- Categorie 2 bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

- Categorie 3 als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

- Categorie 4bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;

- Categorie 5,  bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2 Bodart & Co kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a. Door je registratie en gebruik van de Website;
b. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7. 


2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1. Algemene doeleinden:

Bodart & Co zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

- Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website en cookies voor marketingdoeleinden (meer daarover in artikel 7);

- Categorie 2 en 3:  Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

- Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Bodart & Co zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Bodart & Co. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

- Categorie 5:  De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Bodart & Co daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. 

 

3. Hoe wij je gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Bodart & Co zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

4. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

- Facturatiegegevens & klantenprofiel: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar marketing@bodartservicehouse.be, per post naar Terbekehofdreef 60-62 te 2610 Wilrijk (BE) of via het contactformulier op onze Website.

Tenslotte heb je het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van een schadevergoeding.

6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Bodart & Co aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door de derde van de Persoonsgegevens.

7. Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Cookie categorie Doel Voorbeelden

Sessie & Beveiliging - essentieel

Verifieer gebruikers, bescherm gebruikersgegevens en laat de website de diensten leveren die gebruikers verwachten, zoals het bijhouden van de inhoud van hun winkelmandje of het uploaden van bestanden.

De website zal niet correct werken als je deze cookies weigert of verwijdert.

session_id (Odoo)

Functionele cookies
Voorkeuren - essentieel

Onthoud informatie over het uiterlijk of het gedrag van de website, zoals je voorkeurstaal of regio.

Jouw ervaring kan verslechteren als je die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

frontend_lang (Odoo)
Prestatie- of analytische cookies
Interactiegeschiedenis

Wordt gebruikt om informatie te verzamelen over je interacties met de website, de pagina's die je hebt gezien, en elke specifieke marketingcampagne die je naar de website heeft geleid.

We kunnen je mogelijk niet de beste service bieden als je die cookies weigert, maar de website werkt wel.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Reclame- & Marketingcookies

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van relevantere advertenties wanneer je andere websites bezoekt waarop advertenties worden weergegeven of om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren.

Houd er rekening mee dat sommige services van derden aanvullende cookies in je browser kunnen installeren om je te identificeren.

Je kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door de Afmeldingspagina voor Network Advertising Initiative. De website werkt nog steeds als je deze cookies weigert of verwijdert.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analyses

Begrijp hoe bezoekers omgaan met onze website, via Google Analytics. Leer meer over Analytics cookies en privacy-informatie.

De website werkt nog steeds als je deze cookies weigert of verwijdert.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)
 • Strikt noodzakelijke cookies (essentieel)
 • Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

 • Prestatie- of analytische cookies:
 • Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van  onze Website heeft bezocht.  Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

 • Functionele cookies:
 • Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website  wellicht niet correct.

 • Marketingcookies:
 • Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

  Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. 

  We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je  in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

  Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

  Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op marketing@bodartservicehouse.be, per post naar Terbekehofdreef 60-62 te 2610 Wilrijk (BE) of via het contactformulier op onze Website. 

  Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

  Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.